III MS Excel - Zarządzanie danymi na poziomie zaawansowanym

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu:
 • nauczysz się zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego
 • będziesz potrafił tworzyć raporty na podstawie danych z zewnętrznych systemów
 • zwiększysz swoją świadomość w pracy związaną z agregowanymi danymi firmowymi
 • bardziej efektywnie i szybciej wykonasz codzienną pracę
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników w zakresie profesjonalnej obsługi programu MS Excel w dowolnej wersji. Standardowe zastosowania i proste funkcje niejednokrotnie nie są wystarczające do sprawnej obsługi dużych zbiorów danych, dlatego też możliwości analityczne narzędzi pozwalają na wygodniejszą pracę w MS Excel. Dobrze zbudowane raporty są czytelniejsze i łatwiejsze do prezentacji, a przyspieszenie wykonywania stale powtarzających się prac za pomocą nagrywanych makr jest ułatwieniem w codziennej rzeczywistości.
Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętności dzięki którym będziesz potrafił wykonywać zaawansowane analizy oraz raporty niezbędne w codziennej pracy. Przekazana wiedza może zostać wykorzystana na każdym stanowisku.
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi wykonywanymi zdalnie.
Znajomość środowiska Windows oraz znajomość programu Ms Excel.

Program szkolenia

 1. Analiza danych – ocena jakości danych pochodzących z programów zewnętrznych firmy
  • poprawne formatowanie wartości – konwersje między typami danych
  • standaryzowanie tabel – właściwe kolumny, powiązania między tabelami
 2. Funkcje analityczne – zastosowanie narzędzi do raportowania danych
  • funkcje matematyczne i statystyczne do zbierania informacji
  • powiązania, aktualizacje danych z różnych arkuszy i skoroszytów
 3. Dashboard – nowoczesne raportowanie
  • wygląd raportu
  • fragmentatory i oś czasu do zarządzania filtrowanymi danymi
  • elementy graficzne do prezentacji danych
 4. Tabele przestawne – zaawansowane narzędzia, pola i elementy obliczeniowe
  • podsumowywanie danych
  • obliczenia w tabelach przestawnych
  • grupowanie automatyczne oraz ręczne danych liczbowych, tekstowych i dat
 5. Automatyzacja danych – nagrywanie makr i dostosowywanie kodu do zmieniających się parametrów, wstęp do programowania w VBA
  • zapoznanie z możliwościami makr
  • podstawy języka VBA
  • korzystanie z nagrywania makr i ich ewentualne modyfikacje

Prowadzący

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanego trenera Microsoft: MCT (Microsoft Certified Trainer); trenera specjalistę Microsoft

Materiały do pobrania

Więcej informacji:

Sprawdź inne nasze szkolenia: