Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu:
 • poznasz aplikację Power BI Online
 • nauczysz się tworzyć modele danych
 • poznasz składnię języka DAX
 • zobaczysz jak przygotować dane do dalszej analizy
 • nauczysz się tworzyć raporty i dzielić się nimi z innymi, dokonywać wizualizacji danych
 • stworzysz własny dynamiczny pulpit analityczny
Poznaj z Nami Power BI Desktop – bezpłatną aplikację do zainstalowania na komputerze lokalnym. Desktop to pełne narzędzie do analizy danych i tworzenia raportów, które służy do łączenia się z danymi, przekształcania ich, wizualizowania oraz analizowania. Dzięki aplikacji można sprawnie łączyć się z danymi, budować raporty a następnie publikować je w usłudze Power BI Online.
Szkolenie przeznaczone jest dla każdego kto używa w swojej codziennej pracy Power BI Desktop. Jeśli dążysz do sprawnego przygotowywania danych do dalszej ich analizy oraz ich prezentacji, dzięki czemu praca na dużej ilości danych będzie jeszcze bardziej sprawna i zautomatyzowana to to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi wykonywanymi zdalnie.
Znajomość programu MS Excel.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Przedstawienie usługi Power BI
  • Rola aplikacji Power BI Desktop
 2. Pobieranie i transformacja danych
  • Źródła danych
   • Strony WWW
   • Skoroszyty MS Excel
   • Pliki tekstowe
   • Bazy danych Access
  • Przekształcenia
   • Konwersja formatów
   • Wyodrębnianie okresów czasowych
   • Zamiany wartości
   • Zarządzanie wierszami i kolumnami
  • Wypełnianie
   • Agregacja danych
   • Scalanie danych z wielu tabel
   • Dołączanie danych do tabeli
   • Łączenie danych z wielu plików
   • Zarządzanie zapytaniami
 3. Model danych
  • Budowanie diagramu
  • Zarządzanie relacjami
  • Składnia funkcji DAX(Data Analysis eXpressions) i operatory działań
  • Kolumny obliczeniowe
  • Zastosowanie funkcji RELATED, RELATEDTABLE
  • Miary wyliczane
  • Tworzenie obliczeń za pomocą najważniejszych funkcji DAX (funkcje: SUM, SUMX, AVERAGE, COUNT, COUNTROWS, DISTINCOUNTNOBLANK)
  • Zmiana kontekstu obliczeń (m.in. funkcje: CALCULATED, ALL, ALLSELECTED, ALLEXCEPT)
  • Obliczenia z zastosowaniem funkcji z kategorii time intelligence (m.in. funkcje: PARALLELPERIOD, DATEADD, TOTALYTD, TOTALQTD, TOTALMTD)
  • Korzystanie z szybkich miar
  • Tworzenie hierarchii
 4. Tworzenie raportów
  • Elementy wizualizacji
  • Modyfikowanie wizualizacji
  • Interakcje między elementami
  • Stosowanie filtrów i fragmentatorów
  • Prezentowanie danych hierarchicznych
  • Zapisywanie raportu

Prowadzący

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanego trenera Microsoft: MCT (Microsoft Certified Trainer); trenera specjalistę Microsoft

Materiały do pobrania

Więcej informacji:

Sprawdź inne nasze szkolenia: