Analizy danych w dodatkach Power BI w MS Excel - Power Query, Power Pivot, Power Map

Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • poznasz narzędzie wraz z dodatkami Power Query, Power Pivot, Power Map
 • nauczysz się analizować duże zbiory danych oraz pobierać dane z różnych źródeł
 • przygotujesz dane do analizy za pomocą Power BI
 • będziesz potrafił wizualizować dane w Power BI oraz wykonywać analizy biznesowe
Power BI to narzędzie do wykonywania zaawansowanych analiz biznesowych. Program składa się z bezpłatnych narzędzi: Power Pivot, Power Query i Power Map. Mimo prostoty Power BI jest jednocześnie bardzo rozbudowany. Mamy tutaj dostęp do różnych opcji wizualizacji danych: szablonów, wykresów, tabel czy grafów. Power BI to polecane narzędzie dla wszystkich którzy mają za zadanie opracować wizualizację danych pochodzących z różnych źródeł, celem dalszej analizy i raportowania.
Na naszym szkoleniu poznasz narzędzie Power BI kompleksowo, przedstawione zostaną wszystkie jego dodatki. Dzięki nauce Powe BI będziesz mógł wykonywać analizy oraz wizualizacje danych w sposób profesjonalny i bardziej zaawansowany niż w Excelu. Dzięki Power BI usprawnisz swoją pracę bez konieczności nauki VBA.
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi wykonywanymi zdalnie.
Znajomość programu MS Excel.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Przedstawienie dodatków Power Query, Power Pivot, Power Map
  • Omówienie dostępności dodatków
  • Scenariusze użycia dodatków
 2. Power Query - pobieranie i przekształcanie danych
  • Źródła danych
   • Strony WWW
   • Skoroszyty MS Excel
   • Pliki tekstowe
   • Bazy danych Access
  • Przekształcenia
   • Konwersja formatów
   • Wyodrębnianie okresów czasowych
   • Zamiany wartości
   • Zarządzanie wierszami i kolumnami
   • Wypełnianie
  • Agregacja danych
  • Scalanie danych z wielu tabel
  • Dołączanie danych do tabeli
  • Łączenie danych z wielu plików
  • Zarządzanie zapytaniami
  • Tworzenie własnych funkcji
 3. Power Pivot – budowanie modelu danych
  • Budowanie diagramu
  • Zarządzanie relacjami
  • Składnia funkcji DAX(Data Analysis eXpressions) i operatory działań
  • Kolumny obliczeniowe
   • Zastosowanie funkcji RELATED, RELATEDTABLE
  • Miary wyliczane
   • Różnice między miarami niejawnymi i jawnymi
   • Tworzenie obliczeń za pomocą najważniejszych funkcji DAX (funkcje: SUM, SUMX, AVERAGE, COUNT, COUNTROWS, DISTINCOUNTNOBLANK)
   • Zmiana kontekstu obliczeń (funkcje: CALCULATED, ALL, ALLSELECTED, ALLEXCEPT)
   • Tworzenie tabeli kalendarza
   • Obliczenia z zastosowaniem funkcji z kategorii time intelligence (funkcje: PARALLELPERIOD, DATEADD, TOTALYTD, TOTALQTD, TOTALMTD)
  • Tworzenie hierarchii
  • Tworzenie KPI
 4. Tworzenie raportów w postaci tabel i wykresów przestawnych
  • Formatowanie tabeli przestawnej
   • Tworzenie stylów tabeli
   • Użycie układu raportu
   • Ustawianie opcji pól
   • Zmiana opcji tabeli
  • Odświeżanie danych w tabeli
  • Wykorzystanie fragmentatorów i osi czasu do filtrowania danych
  • Budowa pulpitów analitycznych
 5. Power Map – prezentowanie danych na mapie
  • Tworzenie przewodnika
  • Geokodowanie
  • Rodzaje prezentacji
  • Ustawienia sceny
  • Praca na warstwach
  • Efekty animacji
  • Eksportowanie przewodnika dodatku Power Map jako pliku wideo

Prowadzący

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanego trenera Microsoft: MCT (Microsoft Certified Trainer); trenera specjalistę Microsoft

Materiały do pobrania

Więcej informacji:

Sprawdź inne nasze szkolenia: