T-SQL w zadaniach analitycznych

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu:
 • poznasz funkcje szeregujące oraz inne funkcje wbudowane serwera m.in. tekstowe, matematyczne czy dat
 • będziesz potrafił tworzyć własne funkcje do przekształcania danych
 • będziesz potrafił tworzyć własne procedury składowane automatyzujące zadania
 • sprawniej pobierzesz dane z serwera do MS Excel
 • zwiększysz swoją efektywność w przygotowywaniu raportów analitycznych
Szkolenie jest dedykowane wszystkim tym którzy znają podstawową składnię T-SQL (instrukcję SELECT) i chcą rozszerzyć swoją wiedzę aby wykonywać złożone analizy danych. Z naszej oferty mogą skorzystać pracownicy działów którzy w codziennej pracy wykorzystują język SQL i odpowiadają za przygotowywanie analiz
Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętności dzięki którym będziesz potrafił sprawie przygotowywać raporty analityczne.
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi wykonywanymi zdalnie.
Znajomość podstawowej składni SQL (instrukcja SELECT), sprawne posługiwanie się różnymi typami sprzężeń (JOIN)

Program szkolenia

 1. Powtórzenie składni instrukcji SELECT
 2. Partycjonowanie wierszy oraz funkcje rankingu
  • Klauzula OVER
  • Funkcje: ROW_NUMBER(), RANK(), DENSE_RANK(), NTILE(n)
 3. Grupowanie wierszy – klauzula GROUP BY, operatory CUBE, ROLLAP, GROUPING SETS
 4. Odwołania do wierszy tabel
  • FETCH, OFFSET
  • LAG, LEAD
 5. Obliczanie sum narastających
 6. Transformacje tabel (PIVOT)
 7. Przegląd funkcji wbudowanych serwera
  • Funkcje tekstowe
  • Funkcje matematyczne
  • Funkcje konwersji
  • Funkcje dat
 8. Tworzenie własnych funkcji do przekształcania danych
  • Składnia funkcji
  • Konstrukcje warunkowe
  • Instrukcje iteracyjne (pętle)
 9. Tworzenie sparametryzowanych procedur składowanych
 10. Używanie obiektów tymczasowych w analizach
  • Tabele tymczasowe
  • Common Table Expression (CTE)
 11. Analizy z wielu baz danych
 12. Pobieranie danych z serwera do MS Excel
  • Power Query
  • Power Pivot
  • Microsoft Query

Prowadzący

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanego trenera Microsoft: MCT (Microsoft Certified Trainer); trenera specjalistę Microsoft

Materiały do pobrania

Więcej informacji:

Sprawdź inne nasze szkolenia: