Podstawy zapytań SQL w bazach danych Microsoft

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu:
 •  poznasz Interfejs SQL Server Management Studio oraz najważniejsze elementy języka
 • zdobędziesz umiejętność praktyczną korzystania z baz danych
 • nauczysz się wykonywać obliczenia z wykorzystaniem funkcji wbudowanych serwera
 • dowiesz się jak pobierać dane za pomocą zapytań SQL
 • nauczysz się importować pliki tekstowe, MS Excel czy pliki baz MS Access
Bazy danych to integralna część pracy w wielu firmach w mniejszym lub większym stopniu opierają one swoją działalność na ich wykorzystaniu. Aby sprawnie korzystać z zasobów jakim są dane, niezbędna jest znajomość języka SQL.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę z użyciem języka T-SQL, dla analityków którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności oraz każdego kto ma w pracy styczność z bazami danych.
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi wykonywanymi zdalnie.
Znajomość środowiska Windows oraz programu Ms Excel.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Interfejs SQL Server Management Studio
  • Budowa relacyjnych baz danych
  • Obiekty bazy MS SQL
  • Podstawy MS SQL – operatory, typy danych, rodzaje zapytań
 2. Import danych do MS SQL Server
  • Pliki tekstowe
  • Pliki MS Excel
  • Pliki baz MS Access
 3. Wybieranie danych z tabel – instrukcja SELECT
  • Składnia, kolejność wykonania
  • Wybieranie kolumn – klauzula FROM
  • Sortowanie danych – klauzula ORDER BY
  • Grupowanie wierszy – klauzula GROUP BY i funkcje agregujące
  • Wybieranie wierszy – klauzule TOP, WHERE, HAVING
 4. Obliczenia z wykorzystaniem funkcji wbudowanych serwera
  • Funkcje tekstowe
  • Funkcje matematyczne
  • Funkcje konwersji
  • Funkcje dat
 5. Łączenie tabel – rodzaje sprzężeń
 6. Łączenie wyników zapytań – UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT
 7. Tworzenie zapytań złożonych - podzapytania
 8. Zapytania funkcjonalne - tworzenie, modyfikowanie i usuwanie danych w tabelach
 9. Zapytania funkcjonalne - tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów baz
  • Widoków
  • Tabel
  • Baz
 10. Wykorzystanie zapytań SQL do pobierania danych
  • MS Excel
  • Power BI Desktop

Prowadzący

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanego trenera Microsoft: MCT (Microsoft Certified Trainer); trenera specjalistę Microsoft

Materiały do pobrania

Więcej informacji:

Sprawdź inne nasze szkolenia: