VBA w MS Excel poziom średnio-zaawansowany

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu osiągniesz:
 • znaczne przyspieszenie pracy w Excelu
 • umiejętność pobierania danych z innych plików
 • poznasz procedury zdarzeń
 • gotowość do tworzenia formularzy
 • samodzielność w projektowaniu aplikacji oraz modyfikowaniu już istniejących makr
Proponowane szkolenie pozwoli poszerzyć i usystematyzować znajomość języka i środowiska VBA oraz poznać techniki optymalizacji. Charakter prezentowanych zagadnień pozwala pokazać rozszerzone możliwości MS Excel przydatne w codziennej pracy na różnych stanowiskach.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które potrafią już rejestrować makra, posiadają podstawową wiedzę z zakresu składni VBA (wiedza zdobyta podczas szkolenia VBA poziom I ), a także pragną rozwijać swoje umiejętności z zakresu usprawniania i automatyzacji MS Excel.
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi wykonywanymi zdalnie.
Dobra znajomość programu MS Excel oraz podstawowa MS VBA ( poziom 1 szkolenia).

Program szkolenia

 1. Budowa modułu VBA
  • Opcje modułu
  • Deklaracje i zasięg zmiennych i stałych
  • Deklarowanie własnego typu danych
 2. Biblioteka obiektów MS Excel
  • Definicje pojęć obiekt, metoda, właściwość, kolekcja
  • Składnia instrukcji VBA
  • Odwołania do obiektów
  • Praca z kolekcjami obiektów
  • Wykorzystanie konstrukcji warunkowych i iteracyjnych w pracy z obiektami
  • Korzystanie z pomocy Microsoft
 3. Śledzenie wykonywania programu
  • Punkty przerwań
  • Okno Locals Window
  • Okno czujki
  • Okno Immediate Window
 4. Wykorzystanie zmiennych tablicowych do pracy z obiektami
  • Tablice statyczne
  • Tablice dynamiczne
 5. Procedury zdarzeń
  • Zdarzenia arkusza
  • Zdarzenia skoroszytu
  • Zdarzenia aplikacji
 6. Formularze
  • Wbudowane okna dialogowe MS Excel
  • Projektowanie własnego formularza
  • Praca z różnymi kontrolkami
  • Zdarzenia formularza i kontrolek
 7. Obsługa błędów
  • Błędy składniowe
  • Błędy wykonania
  • Błędy logiczne

Prowadzący

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanego trenera Microsoft: MCT (Microsoft Certified Trainer); trenera specjalistę Microsoft

Materiały do pobrania

Więcej informacji:

Sprawdź inne nasze szkolenia: