MS Excel - podstawy programowania przy użyciu języka VBA

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu:
 •  poznasz środowisko pracy programisty
 • będziesz używać podstawowych konstrukcji w programowaniu
 • poznasz składnię języka Visual Basic for Applications
 • będziesz umieć tworzyć własne funkcje w VBA
 • automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych
Visual Basic for Applications (VBA) to język programowania dzięki któremu możliwa jest automatyzacja rutynowych czynności. Nasze szkolenie pomoże Ci zautomatyzować powtarzalne operacje w Excelu oraz na bazach danych i tym samym przyspieszyć swoją pracę. Nauczysz się czytania ze zrozumieniem kodu VBA oraz samodzielnego pisania makr. Szkolenie przeznaczone jest np. dla analityków, księgowych, managerów.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają potrzebę automatyzacji zadań i raportów wykonywanych w MS EXCEL a także chcą zdobyć podstawową wiedzę do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA ( min. analityków danych, księgowych, managerów).
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi wykonywanymi zdalnie.
Dobra znajomość środowiska MS Excel.

Program szkolenia

 1. Wstęp
  • Formaty zapisu plików MS Excel
  • Przedstawienie środowiska pracy programisty
  • Budowa okna edytora VBA
  • Zabezpieczenia makr
 2. Rejestracja makr
  • Miejsca zapisu
  • Opcje odwołań do zakresów
  • Różne sposoby uruchamiania makr
  • Śledzenie wykonania programu
 3. Podstawy składni języka VBA
  • Operatory działań
  • Typy danych
  • Konstrukcje warunkowe:
   • If-then,
   • Select case
  • Konstrukcja grupująca:
   • With-then
  • Konstrukcje iteracyjne (pętle):
   • For Next,
   • For Each,
   • Do Until,
   • Do While
 4. Tworzenie własnych funkcji VBA
  • Wstawianie, importowanie, eksportowanie i usuwanie modułów projektu
  • Składnia funkcji
  • Deklaracje zmiennych
  • Korzystanie z funkcji VBA
  • Korzystanie z funkcji MS Excel
  • Tworzenie pliku dodatku
 5. Tworzenie procedur SUB
  • Model obiektowy MS Excel – definicje pojęć obiekt, metoda, właściwość, kolekcja
  • Składnia instrukcji VBA
  • Korzystanie z okna Immediate Window
  • Przykłady procedur modyfikujących podstawowe obiekty MS Excel: Range, Application, WorkSheet
 

Prowadzący

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanego trenera Microsoft: MCT (Microsoft Certified Trainer); trenera specjalistę Microsoft

Materiały do pobrania

Więcej informacji:

Sprawdź inne nasze szkolenia: