MS Excel w codziennej pracy zespołów HR

Weź udział w naszym dwudniowym szkoleniu:
 •  poznaj nowe techniki zarządzania danymi,
 • zdobądź umiejętności analizowania i obróbki danych personalnych w programie MS Excel,
 • naucz się sprawnie posługiwać funkcjami,
 • poznaj ukryte możliwości (opcje i narzędzia) Excela,
 • zautomatyzuj swoje codzienna działania
 
Na szkoleniu przedstawione zostaną niezbędne narzędzia programu Excel, które zwiększą efektywność codziennej pracy. Praktyczne ćwiczenia ułatwią zrozumienie omawianych zagadnień. Uczestnicy szkolenia pogłębią swoje umiejętności w zakresie analizowania i obróbki danych personalnych w programie MS Excel. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie szybkiego i sprawnego posługiwania się programem Excel w codziennej pracy działu HR.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR w zakresie profesjonalnej obsługi programu MS Excel w dowolnej wersji. Dzięki udziałowi w szkoleniu będziesz efektywniej wykonywać swoją codzienną pracę z wykorzystaniem programu MS Excel.
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi wykonywanymi zdalnie.
Znajomość środowiska Windows oraz podstawowa znajomość programu Ms Excel.

Program szkolenia

 1. Praca z danymi – zaawansowane elementy organizacji
 2. Niezbędne narzędzia
  • Formatowanie (przygotowywanie formularzy do wypełnienia na papierze)
   • Scalanie komórek
   • Zawijanie tekstu
   • Dobór obramowań
   • Wykorzystanie i tworzenie stylów komórek
  • Blokowanie wierszy i kolumn
  • Ochrona komórek
  • Przegląd wybranych funkcji (SUMA, ŚREDNIA, LICZ.JEŻELI, JEŻELI, ORAZ, WYSZUKAJ.PIONOWO)
  • Tryby adresowania i nazwy zakresów
 3. Dane osobowe – organizacja pracy, kontrola poprawności danych
  • Automatyczne wyróżnianie danych – formatowanie warunkowe, Formatowanie komórek uzależnione od liczb, dat i tekstu
  • Wychwytywanie wartości różnych od przeciętnych wartości w tabeli (mapy kolorów)
 4. Pokazywanie różnic między wartościami (paski danych i ikony)
 5. Listy obecności i ewidencja czasu pracy – funkcje czasu, tekstowe, matematyczne
 6. Formuły proste i zagnieżdżone – obliczania z wykorzystaniem funkcji warunkowych
 7. Tworzenie rozliczeń do umów o pracę/cywilnoprawnych – automatyzacja pracy
 8. Kartoteki pracowników – zarządzanie większymi danymi – tabele przestawne
 9. Graficzne zestawienia danych – wykresy
  • Diagramy SmartArt (schemat organizacyjny, diagram Venna, piramida, diagramy cykliczne i inne)
  • Wykresy do raportów i do prezentacji
   • Dobór typu wykresu odpowiedniego do danych
   • Formatowanie składników wykresu
   • Wykorzystanie zestawów kolorystycznych do formatowania wielu wykresów jednocześnie (tworzenie własnych zestawów kolorów)
 10. Wymiana danych – współpraca z programami kadrowo-płacowymi – import i export
 11. Bezpieczeństwo danych – ochrona arkuszy, szyfrowanie
 12. Przygotowywanie do druku
  • Nagłówki i stopki
  • Numeracja stron
  • Powtarzanie wiersza tytułowego
  • Wpasowywanie tabeli do jednej lub kilku stron wydruku

Prowadzący

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanego trenera Microsoft: MCT (Microsoft Certified Trainer); trenera specjalistę Microsoft

Materiały do pobrania

Więcej informacji:

Sprawdź inne nasze szkolenia: