II MS Excel - Efektywne narzędzie w codziennej pracy

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu:
 • nauczysz się sprawnie wykorzystywać wiele funkcji arkusza kalkulacyjnego
 • będziesz potrafił tworzyć wykresy  dostosowane do konkretnych typów danych
 • zwiększysz swoją efektywność w pracy z danymi
 • sprawniej wykonasz zadania związane z obsługą arkuszy kalkulacyjnych
 • bardziej efektywnie i szybciej wykonasz codzienną pracę
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników w zakresie profesjonalnej obsługi programu MS Excel w dowolnej wersji. Mnogość oferowanych funkcji i automatycznych wyliczeń, które są stosowane w MS Excel, m. in. w analizie danych, finansach, księgowości, pracach administracyjno- biurowych sprawia, że użytkownicy nie zawsze wykorzystują wszystkie możliwości programu.
Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętności dzięki którym będziesz potrafił wykonywać analizy oraz raporty niezbędne w codziennej pracy. Przekazana wiedza może zostać wykorzystana na każdym stanowisku.
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi wykonywanymi zdalnie.
Znajomość środowiska Windows oraz podstawowa znajomość programu Ms Excel.

Program szkolenia

 1. Obsługa komórek
  • wprowadzanie i edycja różnych typów danych,
  • serie danych,
  • wypełnianie błyskawiczne,
 2. Formuły i funkcje
  • typy adresowania,
  • wykonywanie obliczeń za pomocą funkcji,
  • przykłady funkcji tekstowych, logicznych i związanych z datami,
  • omówienie błędów funkcji
 3. Formatowanie
  • formaty wbudowane i niestandardowe,
  • formatowanie warunkowe, malarz formatów,
 4. Zarządzanie danymi
  • sortowanie i filtrowanie różnych typów danych,
  • zapisywanie ustawień autofiltra
 5. Funkcje agregujące
  • warunkowe podsumowywanie danych.
 6. Analiza danych
  • zagnieżdżanie funkcji,
  • powiązania z arkuszami i skoroszytami,
 7. Nazwy zdefiniowane
  • nazwy w arkuszach i skoroszycie, usprawnienie pracy
 8. Tabela zamiast tabelki
  • struktura z narzędziami do analizy i podsumowań,
 9. Tabele przestawne
  • tworzenie tabel przestawnych
  • sortowanie,filtrowanie
  • analiza danych za pomocą tabel przestawnych,
  • podsumowania, grupowanie, fragmentatory,
 10. Zabezpieczenie arkuszy i skoroszytu
  • zarządzanie arkuszami w skoroszycie,
  • ochrona skoroszytu, szyfrowanie.
 11. Tworzenie i edycja wykresów

Prowadzący

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanego trenera Microsoft: MCT (Microsoft Certified Trainer); trenera specjalistę Microsoft

Materiały do pobrania

Więcej informacji:

Sprawdź inne nasze szkolenia: