I MS Excel - Poznaj narzędzie od podstaw

Dzięki udziałowi w dwudniowych warsztatach nauczysz się:
 • poruszać swobodnie po programie MS Excel
 • prawidłowo wprowadzać dane, edytować oraz formatować
 • wykorzystywać w codziennej pracy np. do wyliczeń; formuł i funkcji
 • tworzyć tabele
 • wykonywać podstawowe analizy
 • chronić przygotowane arkusze kalkulacyjne
 

Szkolenie z podstawowego zakresu MS Excel adresowane jest do początkujących użytkowników Excela oraz wszystkich tych którzy chcą nauczyć się tworzenia oraz wykorzystywania prostych arkuszy kalkulacyjnych. Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe narzędzia programu MS Excel.
Szkolenie przeznaczone jest osób które zaczynają pracę z programem. Szkolenie z podstawowego zakresu MS Excel ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia i pracy z arkuszami kalkulacyjnymi.
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi wykonywanymi zdalnie.
Podstawowa znajomość środowiska Windows.

Program szkolenia

 1. Interfejs programu Excel:
  • Elementy okna programu (arkusz, wstążka, pasek szybkiego dostępu, pasek stanu)
  • Podstawowe pojęcia (skoroszyt, arkusz, komórka)
  • Wyszukiwanie, wybieranie komórek i zakresów
  • Poruszanie się po arkuszach i skoroszycie
  • Pasek szybki dostęp
  • Podstawowe skróty klawiaturowe
 2. Operacje na arkuszach:
  • Budowa głównego okna arkusza
  • Wstawianie, usuwanie przenoszenie, kopiowanie arkuszy
  • Nazywanie, kolorowanie arkuszy
  • Ukrywanie, odkrywanie arkuszy
 3. Wprowadzanie treści
  • Wprowadzanie danych i edycja zawartości komórek
  • Szybkie wypełnianie przez przeciąganie
  • Czyszczenie komórek
  • Edycja danych
  • Wstawianie i praca z prostymi obiektami graficznymi
  • Znajdź, znajdź i zamień
  • Skopiuj do schowka oraz wklej
 4. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
  • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek
  • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy
  • Ukrywanie / odkrywanie wierszy i kolumn, ustawianie szerokości i wysokości
  • Formatowanie graficzne standardowe (czcionki, kolory, wypełnienia, obramowania)
  • Korzystanie z elementów motywu, dobre praktyki
  • Formatowanie tekstów i liczb (wizualizacja danych a wartość w komórce)
  • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja
  • Daty: formatowanie, dobre praktyki, najczęstsze problemy i jak sobie z nimi radzić
  • Wklej specjalnie
 5. Formuły
  • Wstawianie i modyfikowanie formuł, działania matematyczne
  • Podstawowe i najczęściej używane funkcje SUMA, MIN, MAX, ILE.LICZB, ŚREDNIA, ZAOKR
  • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
  • Funkcje logiczne LUB, ORAZ
  • Funkcja warunkowa JEŻELI
 6. Obiekt Tabela
  • Tworzenie i formatowanie tabel
  • Szybkie uzupełnianie formuł
 7. Walidacja danych
  • Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych
  • Listy rozwijane
 8. Sortowanie danych i filtry
  • Autofiltry
  • Sortowanie wg wartości
  • Sortowanie wg wielu kolumn jednocześnie (sortowanie niestandardowe)
 9. Listy niestandardowe
  • Wypełnianie dnia tygodnia, miesiącami
  • Sortowanie wg listy niestandardowej
 10. Sprawdzanie i poprawianie formuł
  • Rodzaje błędów
  • Śledzenie zależności
 11. Praca z wykresami
  • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych
  • Formatowanie wykresów z galerii i ręcznie
 12. Drukowanie
  • Zakres wydruku, podział stron, orientacja, marginesy, dopasowanie do kartki
  • Drukowanie arkuszy
  • Drukowanie obszarów nieciągłych
  • Podgląd podziału stron
  • Drukowanie do pliku
 13. Zarządzanie skoroszytami
  • Tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów
  • Tworzenie z szablonu
  • Wersjonowanie
  • Właściwości pliku, inspekcja dokumentu kompatybilność
 14. Ochrona Arkusza
  • Bezpieczeństwo danych
  • Podstawowe możliwości ochrony arkusza

Prowadzący

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanego trenera Microsoft: MCT (Microsoft Certified Trainer); trenera specjalistę Microsoft

Materiały do pobrania

Więcej informacji:

Małgorzata Waliszewska

Sprawdź inne nasze szkolenia: