Administracja Windows Server 2019

Skorzystaj z tego szkolenia i zdobądź wiedzę jak:
 • konfigurować usługi Windows Server 2019
 • zarządzać kontami użytkowników, komputerów, grupami
 • zarządzać aktualizacjami dla systemów (WSUS)
 • rozwiązywać problemy z daną rolą serwera
 • monitorować i zabezpieczyć serwer przed awarią
 
Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz specjalistów IT pracujących w systemach Windows Server 2012 lub Windows Server 2016, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności, niezbędne do zarządzania i utrzymywania infrastruktury w środowisku Windows Server 2019.
Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz specjalistów IT pracujących w systemach Windows Server 2012 lub Windows Server 2016, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności, niezbędne do zarządzania i utrzymywania infrastruktury w środowisku Windows Server 2019.
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu, połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi wykonywanymi zdalnie. W ramach prowadzonych zajęć zapewniamy również kontakt z trenerem do 7 dni po szkoleniu.
Dobra znajomość podstaw sieci TCP/IP, doświadczenie z zakresu wspierania lub konfiguracji klientów Windows. Minimum roczne doświadczenie w pracy w systemach Microsoft Windows Server 2012 lub/i Windows Server 2016. Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Program szkolenia

 1. Omówienie zasad i narzędzi związanych z zarządzaniem systemem Windows Server;
 2. Automatyzacja administracji przy użyciu poleceń PowerShell;
 3. Instalacja i konfiguracja Windows Server;
 4. Zarządzanie serwerami plików i pamięcią masową w systemie Windows Server;
 5. Włączenie i konfiguracja usług serwera plików i wydruku w systemie Windows Server 2019;
 6. Oprogramowanie do wirtualizacji Hyper-V i kontenery w systemie Windows Server;
 7. Wdrażanie usługi DHCP i zarządzanie nią;
 8. Wdrażanie usługi DNS i zarządzanie nią;
 9. Wdrażanie kontrolerów domen w systemie Windows Server;
 10. Zarządzanie obiektami AD DS - konta użytkowników, komputerów, grupy;
 11. Implementacja zasad grupy;
 12. Omówienie usługi Active Directory Certificate Services
 13. Technologia RDS w systemie Windows Server
 14. Wdrażanie systemu NPS (RADIUS);
 15. Monitorowanie Windows Server 2019;
 16. Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii.

Prowadzący

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanego trenera Microsoft: MCT (Microsoft Certified Trainer); MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure).

Materiały do pobrania

Więcej informacji:

Małgorzata Waliszewska

Sprawdź inne nasze szkolenia: