Wdrażanie i utrzymanie usług Active Directory

Weź udział w szkoleniu i dowiedz się jak:
 • zrozumieć Microsoft Active Directory
 • poprawnie skonfigurować usługi katalogowe
 • tworzyć i zarządzać zasadami i obiektami GPO
 • zarządzań użytkownikami i zabezpieczeniami
 • diagnozować i rozwiązywać problemy
Szkolenie skierowane do administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie i konfigurację usług domenowych Active Directory (AD DS). Dodatkowo ten kurs uczy wdrażania innych ról serwera Active Directory, takich jak usługi Active Directory Federation Services (AD FS) i usługi certyfikatów Active Directory (AD CS).
Zdobycie umiejętności praktycznych potrzebnych do samodzielnej konfiguracji i administracji usługami Microsoft Active Directory. Poznanie architektury, struktury obiektów i zasad zarządzania użytkownikami.
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu, połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi wykonywanymi zdalnie. W ramach prowadzonych zajęć zapewniamy również kontakt z trenerem do 7 dni po szkoleniu.
Wiedza i doświadczenie w pracy w środowisku korporacyjnym Windows Server, doświadczenie w pracy z infrastrukturą sieciową, w tym adresowanie IP, DNS i DHCP. Doświadczenie w pracy z klienckimi systemami operacyjnymi Windows, takimi jak Windows 7 lub Windows 10. Znajomość podstaw Windows PowerShell. Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Program szkolenia

 1. Architektura i najważniejsze pojęcia usługi AD DS
 2. Integracja usług DNS Server i AD DS
 3. Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny w oparciu o Windows Server 2019
 4.  Zarządzanie obiektami w AD DS przy użyciu narzędzi graficznych i Windows PowerShell
 5. Wdrażanie AD DS w środowiskach wielu domen
 6. Wdrażanie lokacji AD DS oraz konfiguracja i zarządzanie replikacją
 7. Migracja usług AD DS z poprzednich wersji Windows Server
 8. Wdrażanie i zarządzanie obiektami zasad grupy (GPO)
 9. Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy
 10. Zabezpieczanie infrastruktury w systemie Windows Server 2019 przy użyciu obiektów zasad grupy
 11. Implementacja i wdrażanie hierarchii Urzędu Certyfikacji (CA) za pomocą AD CS
 12. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami
 13. Implementacja i wdrażanie usług federacji AD FS
 14. Monitorowanie, rozwiązywanie problemów i zapewnienie ciągłości działania usług AD DS

Prowadzący

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanego trenera Microsoft: MCT (Microsoft Certified Trainer); MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure).

Materiały do pobrania

Więcej informacji:

Sprawdź inne nasze szkolenia: