, , ,

MS Excel – podstawy programowania przy użyciu języka VBA

1.200 

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu:

 •  poznasz środowisko pracy programisty
 • będziesz używać podstawowych konstrukcji w programowaniu
 • poznasz składnię języka Visual Basic for Applications
 • będziesz umieć tworzyć własne funkcje w VBA
 • automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych
SKU: 2020-03-10-1-1-1-1-1-1-1-1 Kategorie: , , ,
 1. Wstęp
  • Formaty zapisu plików MS Excel
  • Przedstawienie środowiska pracy programisty
  • Budowa okna edytora VBA
  • Zabezpieczenia makr
 2. Rejestracja makr
  • Miejsca zapisu
  • Opcje odwołań do zakresów
  • Różne sposoby uruchamiania makr
  • Śledzenie wykonania programu
 3. Podstawy składni języka VBA
  • Operatory działań
  • Typy danych
  • Konstrukcje warunkowe:
   • If-then,
   • Select case
  • Konstrukcja grupująca:
   • With-then
  • Konstrukcje iteracyjne (pętle):
   • For Next,
   • For Each,
   • Do Until,
   • Do While
 4. Tworzenie własnych funkcji VBA
  • Wstawianie, importowanie, eksportowanie i usuwanie modułów projektu
  • Składnia funkcji
  • Deklaracje zmiennych
  • Korzystanie z funkcji VBA
  • Korzystanie z funkcji MS Excel
  • Tworzenie pliku dodatku
 5. Tworzenie procedur SUB
  • Model obiektowy MS Excel – definicje pojęć obiekt, metoda, właściwość, kolekcja
  • Składnia instrukcji VBA
  • Korzystanie z okna Immediate Window
  • Przykłady procedur modyfikujących podstawowe obiekty MS Excel: Range, Application, WorkSheet

 

Czas

2 dni

Godziny

9:00 – 16:00

Certyfikat

Tak

Opis

Visual Basic for Applications (VBA) to język programowania dzięki któremu możliwa jest automatyzacja rutynowych czynności. Nasze szkolenie pomoże Ci zautomatyzować powtarzalne operacje w Excelu oraz na bazach danych i tym samym przyspieszyć swoją pracę. Nauczysz się czytania ze zrozumieniem kodu VBA oraz samodzielnego pisania makr. Szkolenie przeznaczone jest np. dla analityków, księgowych, managerów.

Cel

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają potrzebę automatyzacji zadań i raportów wykonywanych w MS EXCEL a także chcą zdobyć podstawową wiedzę do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA ( min. analityków danych, księgowych, managerów).

Forma

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi wykonywanymi zdalnie.

Wymagania

Dobra znajomość środowiska MS Excel.

Prowadzący Opis

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanego trenera Microsoft: <b>MCT</b> (Microsoft Certified Trainer); trenera specjalistę Microsoft

Cena

1200

Koszt

1200

Typ

Hybrydowe, Online, Stacjonarne, Termin Gwarantowany

Termin

Konspekt szkolenia

Download