FORTIMAIL – kompleksowe bezpieczeństwo poczty elektronicznej


Wybierz termin:

13-14 maja
hybrydowe


Weź udział w szkoleniu i poznaj wszystkie funkcje rozwiązania FortiMail. Podczas praktycznych warsztatów dowiesz się jak:
 • wybrać optymalny tryb pracy urządzenia
 • działają moduły ochronne rozwiązania
 • poprawnie skonfigurować polityki bezpieczeństwa
 • korzystać z logów i raportowania
 • diagnozować i rozwiązywać problemy
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w budowaniu ochrony przed zagrożeniami pochodzącymi z poczty elektronicznej. Zapoznanie z protokołem SMTP umożliwi Ci swobodniejszą analizę maili oraz wybór odpowiedniej techniki ochrony na przykładzie rozwiązania FortiMail.

Uczestnicząc w warsztatach zwiększysz pewność swoich działań oraz poznasz istotne funkcje jakimi FortiMail dysponuje. W miłej atmosferze będziesz mógł sprawdzić i wymienić doświadczenia z naszymi inżynierami.

Zdobycie umiejętności praktycznych potrzebnych do samodzielnej administracji urządzeniami FortiMail. Poznanie najczęściej spotykanych zagrożeń związanych z pocztą elektroniczną oraz sposobów ich zwalczania przy użyciu urządzeń FortiMail.
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu, połączonego   z ćwiczeniami warsztatowymi wykonywanymi zdalnie.
Podstawowa znajomość TCP/IP oraz zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych. Znajomość zasad działania protokołów poczty elektronicznej.

Program szkolenia

 1. Przegląd modeli oraz podstawowe tryby pracy urządzeń FortiMail
 2. Protokół SMTP i zagrożenia sieciowe z nim związane
 3. Podstawowa konfiguracja urządzenia
  • Konfiguracja trybu pracy
  • Ustawienia sieciowe
  • Administracja domeną pocztową
  • Listy dostępowe
  • Ustawienia logowania i raportowania
 4. Mechanizmy zabezpieczające wykorzystywane przez urządzenie
  • Etapy analizy wiadomości
  • Zastosowanie profili
  • Polityki bezpieczeństwa
  • Opcje uwierzytelniania
 5. Zaawansowana konfiguracja profili
  • Metody blokowania niechcianych wiadomości
  • Konfiguracja uwierzytelniania (SMTP, IMAP, POP3, RADIUS)
  • Synchronizacja z bazą LDAP
  • Filtrowanie zawartości
  • Wykorzystanie profili TLS
 6. Administrowanie kwarantanną
 7. Wykorzystanie sieciowych pamięci masowych
 8. Archiwizacja wiadomości
 9. Analiza logów i raportów
 10. Budowa klastra HA, omówienie możliwych konfiguracji
 11. Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów
  • Wykorzystanie CLI
  • Podnoszenie wersji firmware
  • Eksport konfiguracji
 12. Omówienie problemów poruszonych przez uczestników szkolenia

Prowadzący

Inżynierowie posiadający certyfikaty Fortinet Certified Email Security Professional oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania i wsparcia omawianych rozwiązań.

Materiały do pobrania

Więcej informacji:

Wybierz termin:

13-14 maja
hybrydowe


Sprawdź inne nasze szkolenia: